Zdrada małżeńska

mezczyzna-i-kobieta-pocalunek

Zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu związku i może prowadzić do rozwodu. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, niewierność małżeńska może być podstawą żądania rozwodu z orzeczeniem o winie współmałżonka, jeśli doszło do zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego (w sferze emocjonalnej, fizycznej oraz finansowej).

Innym terminem na określenie zdrady małżeńskiej jest „cudzołóstwo”. Badania wykazują, że pomimo tego, iż większość małżeństw nie pochwala związków pozamałżeńskich, to coraz większa liczba żon i mężów dopuszcza się niewierności wobec współmałżonka. Romans pozamałżeński może mieć poważne konsekwencje dla dalszego wspólnego życia, z którymi małżonkowie często muszą zmagać się przez długie lata.

Zdrada małżeńska – dlaczego do niej doszło?

Powodów do zdrady małżeńskiej jest w rzeczywistości tyle, jak wiele ludzi jest w nią zaangażowanych. Warto wiedzieć, że zdrada żony czy męża nie zawsze musi wiązać się z tym, że w małżeństwie pojawiły się problemy. Niekiedy współmałżonek może popaść w romans jako rezultat dużego stresu, związanego na przykład z nagłą zmianą, jaka dokonała się w jego dotychczasowym życiu (narodziny dziecka, opuszczenie gniazda rodzinnego przez latorośl, itp.).

Najczęściej wymieniane powody niewierności małżeńskiej to:

 • brak satysfakcjonującego życia seksualnego w związku – zawód bardzo często sprawia, że jeden ze współmałżonków zaczyna szukać spełnienia gdzie indziej, nawiązując tym samym kontakty z płcią przeciwną, nawet jeśli w innych sferach życia wszystko jest w porządku,
 • pragnienie przeżywania dodatkowych doznań w sypialni – jest to związane przede wszystkim z faktem ukrywania przez wiele osób swoich erotycznych fantazji – niektórzy wstydzą się o tym mówić i rozmawiać ze swoim partnerem, a w ten prosty sposób można nie tylko wzmocnić więź między małżonkami, ale także zapobiec rozstaniu,
 • brak spełnienia emocjonalnego – poza niedopasowaniem fizycznym częstym powodem niewierności małżeńskiej jest niezrozumienie psychiczne, brak poczucia emocjonalnej bliskości z partnerem,
 • chęć zasmakowania czegoś nowego – podążanie za nowymi wrażeniami i doświadczeniami bardzo często okazuje się zgubne, a nawiązanie relacji z nowopoznaną osobą może przerodzić się w romans i prowadzić do zdrady,
 • chęć zemsty – związana z pragnieniem zadania drugiej osobie cierpienia jako akt odwetu za doznane krzywdy to kolejny z powodów zdrady małżeńskiej,
 • brak gotowości na poważny związek – nawet jeżeli jesteśmy zadowoleni z fizycznej i psychicznej strony związku i wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku, to jeśli nie jesteśmy do końca gotowi na poważną relację opartą na partnerstwie łatwiej przyjdzie nam skok w bok, prowadząc do rozpadu dotychczasowego związku.

Zdrada męża lub żony – co zrobić, gdy ją podejrzewasz?

Jeśli podejrzewasz, że dotknęła Cię zdrada męża lub żony, przede wszystkim nie działaj pochopnie. Pamiętaj, że zarówno pośpiech, jak i towarzyszące tej sytuacji emocje nie są dobrymi doradcami, dlatego bądź ostrożny. Dobrym rozwiązaniem może być nawiązanie współpracy z profesjonalną agencją detektywistyczną, zwłaszcza, jeśli potrzebujesz rzetelnych dowodów na niewierność, które będziesz mógł przedstawić podczas rozprawy sądowej.

Metody, jakie są wykorzystywane przez licencjonowanych detektywów do zbierania dowodów zdrady małżeńskiej to między innymi:

  • obserwacja w celu ujawnienia ewentualnych intymnych kontaktów z osobą płci przeciwnej,
  • ustalenie adresu lub miejsca pobytu osoby podejrzanej o dopuszczenie się niewierności,
  • ustalenie kontaktów towarzyskich i zawodowych osoby,
  • wykorzystanie wysokiej klasy specjalistycznych urządzeń monitorujących, funkcjonujących w oparciu o technologię GPS,
  • wykorzystanie odpowiednich pojazdów i motocykli wyposażonych w wysokiej jakości kamery umożliwiające dokumentowanie czynności wykonywanych przez osobę, wobec której zaistniało podejrzenie zdrady,
  • przygotowanie wiarygodnych materiałów dowodowych i sporządzenie finalnego sprawozdania, które będzie mogło zostać wykorzystane w trakcie postępowania sądowego.

Dzięki odpowiednim środkom licencjonowany detektyw jest w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście spotkała Cię zdrada żony lub męża, a także zebrać rzeczowe dowody, które z całą pewnością okażą się przydatne podczas sądowej sprawy o rozwód. Wszelkie fotografie, taśmy dźwiękowe czy nagrania wideo mogą być wykorzystywane w sądzie, jednak trzeba mieć świadomość, że aby były potraktowane jako dowód w sprawie, muszą zostać dostarczone przez detektywa z licencją (w przeciwnym razie sąd może podważyć ich wiarygodność i w ogóle ich nie uznać).

Licencjonowany detektyw przygotuje kompletny materiał dowodowy potwierdzający zdradę małżeńską, który umożliwi ubieganie się o rozwód z orzeczeniem o winie. Co więcej, zebrane dowody w postaci nagrań wideo, zdjęć czy materiałów audio mogą również ułatwić wygranie sprawy o alimenty czy pozwolić sędziemu na podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sprawowania opieki nad małoletnimi.