Wywiad gospodarczy

Prowadzenie interesów często wymaga podjęcia ryzyka. Jednak teraz to ryzyko możesz zminimalizować, sprawdzając swoich przyszłych partnerów biznesowych. Udostępniając Klientom informacje o ich kontrahentach, pomagamy im ustrzec się złych decyzji o współpracy, a tym samym chronimy ich majątek i opinię w branży.

W czym tkwi istota wywiadu gospodarczego?

Chociaż wywiad gospodarczy często jest utożsamiany z podstępnymi i nie do końca legalnymi praktykami pozyskiwania informacji, to trzeba podkreślić, że jest to w pełni uczciwa metoda umożliwiająca dokonanie weryfikacji kontrahenta biznesowego.

Wywiad gospodarczy polega na uzyskaniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu informacji dotyczących przedsiębiorstw, a dokładniej ich sytuacji:

 • ekonomicznej i finansowej,
 • prawnej,
 • handlowej,
 • kadrowej.

Czynność ta jest przeprowadzana na zlecenie innych podmiotów gospodarczych po to, aby oszacować ryzyko współpracy, zdobycia przewagi konkurencyjnej oraz uniknięcia strat. Wywiad gospodarczy ma więc za zadanie przede wszystkim chronić przedsiębiorstwo przed stratami finansowymi oraz negatywnymi konsekwencjami, jakie mogłyby wyniknąć z nawiązania współpracy z nieuczciwym kontrahentem biznesowym. Rzetelnie przeprowadzony wywiad gospodarczy w ujęciu detektywistycznym pozwala na podejmowanie odpowiedzialnych oraz bezpiecznych decyzji. Dzięki odpowiednim czynnościom wykonywanym w jego ramach, jesteśmy w stanie prześwietlić zarówno dotychczasowych, jak również przyszłych kontrahentów biznesowych, niezależnie od tego, czy mają swoje siedziby na terenie miasta Warszawa czy jakiegokolwiek innego regionu w Polsce lub za granicą.

Z jakich źródeł korzystamy podczas wywiadu gospodarczego?

Przeprowadzając wywiad gospodarczy korzystamy z różnych źródeł informacji. Są to przede wszystkim sądy gospodarcze oraz krajowy rejestr sądowy. Poza tym jesteśmy w stanie pozyskać cenne wiadomości czy dane rejestrowe na przykład z Ewidencji Działalności Gospodarczej czy ogólnopolskiego Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym są publikowane obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego czy ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oferując usługi w ramach wywiadu gospodarczego, znajdujemy w aktach wyniki finansowe spółek, które mogą stanowić dane dopełniające obraz badanego podmiotu. Informacje pozyskane przez wywiad gospodarczy mogą być również wykorzystywane przez wywiady innych krajów, na przykład w celach wojskowych.

Profesjonalny wywiad gospodarczy dla firm z Warszawy

Dostarczamy rzetelnej wiedzy dotyczącej sposobów funkcjonowania na rynku, reputacji i wiarygodności finansowej Twoich partnerów biznesowych. Oferujemy kompleksowy wybór usług, których celem jest zgromadzenie kluczowych dla Twojej firmy informacji. Wiedza ta jest nieoceniona przy podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. Zajmujemy się również weryfikacją potencjalnych bądź obecnych pracowników pod kątem edukacji, kwalifikacji zawodowych i identyfikacji przeszłości kryminalnej.

Działamy według samodzielnie wypracowanych i sprawdzonych metod, dzięki którym udaje nam się pozyskać nawet pozornie niedostępne dane.

Nasi licencjonowani detektywi są w stanie dokładnie sprawdzić każdą firmę, nie tylko funkcjonującą na terenie miasta Warszawa, ale całej Polski. W ramach wywiadu gospodarczego podejmujemy działania mające na celu:

 • zweryfikowanie sytuacji ekonomicznej, majątkowej, a także prawnej przedsiębiorstwa,
 • zebranie danych o ewentualnych planowanych przekształceniach firmy oraz ich przyczynach,
 • zweryfikowanie, czy przeciwko firmie toczyło się postępowanie upadłościowe, sądowe, egzekucyjne, itp.,
 • ustalenie powiązań osobowych właścicieli oraz kadry zarządzającej,
 • weryfikację wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego oraz wypłacalności,
 • sprawdzenie autentyczności danych przedstawionych w rejestrach gospodarczych,
 • zweryfikowanie, czy osoby zarządzające danym przedsiębiorstwem nie znajdują się na liście osób podejrzewanych np. o pranie brudnych pieniędzy czy popełnienie przestępstw gospodarczych,
 • sprawdzenie opinii przedsiębiorstwa pośród innych kontrahentów, itp.