Porady na zdrady

Najpierw niewierność, następnie pogłębiający się kryzys w związku, a na końcu rozwód. Osoby, które zostały zdradzone przeżywają niezwykle trudne chwile, a traumatyczne przeżycia wywołują w nich lęk i obawy o przyszłość. Niektórym osobom zakończenie małżeństwa oraz rozpad rodziny wydaje się być końcem życia. Chociaż nie jest łatwo rozstać się w przyjaźni i zakończyć dotychczasowy związek, prezentujemy porady na zdrady, dzięki którym zarówno uporanie się z negatywnymi emocjami, jak i przejście przez rozprawę sądową będzie znacznie prostsze.

Kiedy zaistnieje podejrzenie niewierności

W przypadku, kiedy zaczniesz podejrzewać współmałżonka o niewierność, staraj się przede wszystkim nie działać na własną rękę. Nie chodzi tutaj o to, że samodzielne robienie zdjęć z ukrycia czy nagrywanie filmów jest nie lada wyzwaniem, ale o to, aby pozyskać dowody, które zostaną zaakceptowane przez sąd. Dlatego warto zdecydować się na nawiązanie współpracy z profesjonalną agencją detektywistyczną, która zaproponuje nam kompleksowe usługi i podpisanie umowy. Pamiętajmy, że najlepszym wyborem będzie licencjonowany prywatny detektyw, który pomoże nam w zgromadzeniu rzeczowych i solidnych dowodów zdrady. Taka osoba w legalny sposób zbierze wszelkie dowody, a co więcej, będzie mogła zeznawać w sądzie w charakterze świadka.

Profesjonalny detektyw w sprawie rozwodowej

Udzielając porady na zdrady, bardzo często podkreśla się, że formalnie środkiem dowodowym w sprawie rozwodowej jest na ogół końcowy raport sporządzony przez licencjonowanego prywatnego detektywa. Powinien on zawierać dokumentację wykonanych przez niego czynności, w tym materiał zdjęciowy, ewentualnie wideo lub audio. Niekiedy dodatkowo sędziowie podejmują decyzję o przesłuchaniu takiej osoby (w charakterze świadka).

Decydując się na wynajęcie detektywa, warto zwrócić szczególną uwagę na to, aby była to osoba kompetentna i doświadczona, posiadająca aktualną koncesję na wykonywanie czynności detektywistycznych. Co więcej, detektywi mają swój kodeks etyki zawodowej i działają w granicach przepisów prawa, co ma ważne znaczenie dla instytucji sądowniczych. Natomiast decydując się na zlecenie tego typu czynności osobie tylko podającej się za detektywa musimy mieć świadomość, że sąd może w takiej sytuacji pominąć przedstawione przez nas dowody w sprawie rozwodowej.

Czy warto skorzystać z usług detektywa przy rozwodzie?

Przekazując różnego rodzaju porady na zdrady, bardzo często jesteśmy pytani, czy warto skorzystać z usług detektywa przy rozwodzie. Po stronie zalet z całą pewnością należy zaznaczyć możliwość zdobycia rzetelnych i solidnych dowodów w sprawie, które zostaną uznane przez sąd. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, iż współmałżonek postępuje niewłaściwie. Najlepiej, aby detektyw wykonał swoją pracę wówczas, kiedy między stronami nie doszło jeszcze do trwałego oraz całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli okaże się, że wynajmiesz detektywa, a strony przykładowo od kilku lat nie prowadzą już wspólnego pożycia, to jego praca i zbieranie dowodów nie mają większego sensu.

Tak naprawdę każdy powinien podjąć decyzję indywidualnie, czy warto skorzystać z usług detektywa przy rozwodzie. Oczywiście w takiej sytuacji należy liczyć się z wyższymi kosztami postępowania rozwodowego, gdyż prywatny detektyw bierze wynagrodzenie za swoją pracę. W większości przypadków jednak pomoc profesjonalisty okazuje się przydatna, zwłaszcza jeśli mamy uzasadnione przypuszczenia, iż małżonek ukrywa przed nami niewierność. Detektyw może wtedy pomóc to udowodnić i taka jest przede wszystkim jego główna rola.

Kiedy wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie?

Gdy zdrada okazała się prawdą, a zgromadzone przez detektywa dowody wyraźnie wskazują, że współmałżonek dopuścił się niewierności, kwestią, nad którą zastanawiają się małżonkowie, jest rozwód. Czy powinien być to rozwód z orzekaniem o winie czy też bez orzekania o niej. Orzeczenie winy w wyroku sądowym ma ten skutek, że jeżeli jeden ze współmałżonków zostanie uznany winny rozkładu pożycia małżeńskiego, a rozwód pociąga ze sobą pogorszenie sytuacji materialnej drugiego małżonka, wówczas sąd może orzec, że osoba winna jest zobowiązana przyczynić się do zaspokojenia określonych potrzeb małżonka nieponoszącego winy.

Na gruncie obowiązujących przepisów prawnych regulujących kwestie dotyczące rozwodu nie istnieje podział na winę większą czy mniejszą. Oznacza to, że w sytuacji kiedy sędzia dopatrzy się chociażby najmniejszej winy po stronie małżonka, który wystąpił o wydanie wyroku rozwodowego z winy współmałżonka, wówczas zostanie wydany wyrok rozwodowy z winy obu stron. Żądając więc orzeczenia o winie należy mieć na uwadze, że współwinny rozkładu pożycia małżeńskiego może zostać nawet ten małżonek, który takie żądanie wyraźnie wysunął.

Wyłączna wina orzeczona w wydanym przez sędziego wyroku rozwodowym może uchronić małżonka przed późniejszymi roszczeniami ze strony byłego współmałżonka.