Jak udowodnić zdradę przed sądem

calujaca-sie-para0

Niewierność małżeńska stanowi dzisiaj jedną z częstszych przyczyn rozwodów. Nie ulega wątpliwości, że zdrady można dopuścić się nie tylko przez stosunek płciowy czy kontakty seksualne, ale również przez nawiązanie relacji uczuciowej z osobą trzecią. Kluczowe znaczenie w tej kwestii mają dowody przedstawione na okoliczność niewierności, a także ich wiarygodność. Zastanawiając się, jak udowodnić zdradę, warto wiedzieć, że sąd może orzec rozwód:

  • bez orzekania o winie,
  • z winy jednego z małżonków
  • bądź z winy obojga.

Wykazanie zdrady małżeńskiej wcale nie jest takie łatwe, jak może pozornie się wydawać. Oczywiście najlepiej byłoby złapać partnera na gorącym uczynku, ale w większości przypadków jest to trudne i wręcz niemożliwe. Przedstawienie wyłącznie własnych argumentów i twierdzeń to na ogół za mało, aby sąd mógł orzec rozwód. Chyba, że druga strona sama przyzna się to winy, ale takie sytuacje należą do rzadkości. Zatem jak udowodnić zdradę przed sądem?

Udowodnienie zdrady w sądzie

Zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi w Kodeksie cywilnym, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego powodu wywodzi skutki prawne, aby więc uzyskać rozwód z winy współmałżonka, należy najpierw niewierność udowodnić, a następnie wykazać związek przyczynowo skutkowy między niewiernością, a rozpadem małżeństwa. Dowody zdrady, które można przedstawić w sądzie to:

  • zeznania świadków – każda osoba, która zostanie wezwana przez sąd na świadka musi stawić się przed sędzią – na sali sądowej prawo do odmowy składania zeznań przysługuje wyłącznie tym, którzy są w jakikolwiek sposób spokrewnieni z małżonkami (mogą to być na przykład rodzice),
  • zdjęcia – sąd może uznać je za rzeczowy dowód w postępowaniu rozwodowym, pod warunkiem, że będzie na nich widnieć data ich wykonania (aparaty, którym się robi fotografie na ogół posiadają taką funkcję, może również być to data, kiedy zdjęcia zostały oddane do wywołania),
  • emaile i smsy – sąd również może uznać je za dowód w sprawie, ale należy dostarczyć sędziemu wydruki wiadomości elektronicznych, sms-ów oraz bilingi telefoniczne (sąd tego typu dowody uznaje wyłącznie w sytuacji, kiedy wiadomo, od kogo pochodzą materiały),
  • raport detektywa – jeśli jeden ze współmałżonków przed wniesieniem pozwu o rozwód korzystał z usług agencji detektywistycznej, to raport, który zostanie przygotowany przez prywatnego detektywa również może zostać potraktowany jako dowód w sprawie.

Udowodnienie zdrady nie jest takie łatwe, a samodzielne robienie zdjęć czy nagrywanie materiałów wideo to nie lada wyzwanie. Jeśli więc nie wiesz, jak udowodnić zdradę, warto zdecydować się na współpracę z prywatnym detektywem. Powinien to być nie tylko doświadczony, ale i licencjonowany detektyw, który w legalny sposób zdobędzie dla nas niezbędne dowody niewierności, które będziemy mogli przedstawić do sądu, a dodatkowo taka osoba będzie mogła zostać złożyć zeznania w charakterze świadka.

Dlaczego uznanie jednego z małżonków za winnego jest tak ważne?

Jeśli zdecydujesz się na pomoc licencjonowanego detektywa, który podpowie, jak udowodnić zdradę, musisz wiedzieć, że orzeczenie winy ma duży wpływ na obowiązek alimentacji zarówno na rzecz niewinnego współmałżonka, jak również na rzecz razem wychowywanych dzieci. Partner winny rozpadu małżeństwa zostanie ponadto poddany bardziej wnikliwemu badaniu przez sąd na okoliczność tego, czy po orzeczeniu rozwodu będzie we właściwy sposób sprawował opiekę nad dziećmi. Nie można także zapominać, że małżonek winny rozwodu najczęściej zostaje obciążony kosztami postępowania toczącego się na drodze sądowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sąd orzekający w przedmiocie winy powinien ustalić, czy postępowanie współmałżonka jest sprzeczne z normami prawnymi bądź obowiązkami małżonków, które wynikają z zasad współżycia małżeńskiego. Co więcej, zachowanie partnera musi być umyślne lub wynikające z jego niedbalstwa. Warto też zaznaczyć, że między zachowaniem współmałżonka a rozkładem pożycia małżeńskiego powinien zaistnieć związek przyczynowy. Konieczne jest zatem wykazanie przed sędzią, że sprzeczne z normami zachowanie współmałżonka miało istotny wpływ na pogorszenie relacji między małżonkami, w konsekwencji doprowadzając do rzeczywistego rozstania.

Tradycyjne i nowoczesne środki dowodowe

Zastanawiając się, jak udowodnić zdradę, warto posiłkować się zarówno tradycyjnymi, jak i nieco nowocześniejszymi środkami dowodowymi, w których zgromadzeniu może nam pomóc licencjonowany prywatny detektyw. Poza tym, że mogą to być na przykład dowody z przesłuchania obojga małżonków, dowody z zeznań świadków oraz oponie biegłych (na przykład biegłego lekarza stwierdzającego wystąpienie obrażeń fizycznych na skutek przemocy domowej), można też sądowi przedstawić dowody zebrane nowoczesnymi metodami. Do takiego typu dowodów zalicza się między innymi fotografie robione z ukrycia, nagrania pozyskane z monitoringu, GPS-tracking, bilingi rozmów telefonicznych, podsłuch, itp.