Jak rozpoznać zdradę?

calujca-sie-para1

Zdrada to jedna z najpoważniejszych przyczyn problemów w związku. Bardzo często jest powodem konfliktu, a nierzadko kończy się rozstaniem. Zdradzają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Młodsi i starsi, zamożni lub mniej, wierzący i niewierzący, w małżeństwach, a także w nieformalnych związkach. Czym tak naprawdę jest niewierność i jak rozpoznać zdradę?

Zdrada stanowi świadome oraz celowe zawiedzenie zaufania partnera/współmałżonka. Jest bardzo często postrzegana jako trudna i nagła sytuacja, w jakiej znalazła się dana osoba. Tego typu zdarzenie jest przedstawiane jako nieprzewidywalna katastrofa, która przychodzi znienacka, niszcząc tym samym wszystko, co było dobre między dwojgiem ludzi. Tymczasem analizując historie osób, które zetknęły się z niewiernością okazuje się, że zdrada w rzeczywistości ma swój początek o wiele wcześniej niż zauważalny efekt końcowy. Takie rozumowanie trudno jest przyjąć zdradzonej osobie, zwłaszcza, że często targają nią liczne emocje. Dopiero po pewnym czasie można bliżej przyjrzeć się, w jaki sposób doszło do zdrady i co mogło ją spowodować.

Podstawowe rodzaje zdrady

Mówiąc o niewierności najczęściej mamy na myśli zdradę fizyczną, czyli seksualną. Jednak zawiedzenie zaufania partnera może dotyczyć różnych obszarów, dlatego wyróżnia się:

 • zdradę fizyczną (seksualną),
 • zdradę psychiczną (emocjonalną),
 • zdradę wirtualną.

Bardzo często zdarza się, że wyżej wymienione rodzaje zdrady są ze sobą połączone, a jedna forma niewierności pociąga za sobą kolejną. Zazwyczaj jest to proces rozłożony w czasie, niekiedy trudno nawet wykryć, która zdrada miała miejsce najpierw. Z całą pewnością najtrudniejsza do zaakceptowania jest zdrada fizyczna, dotycząca nawiązania intymnej relacji z inną osobą niż ta, z którą partner formalnie znajduje się w związku lub małżeństwie. Nieco trudniej jest zdefiniować niewierność psychiczną, gdyż niekiedy w tej delikatnej sferze mamy do czynienia z zachowaniami, które przez jednego partnera są postrzegane jako zdrada, natomiast drugi nie dostrzega braku lojalności.

Jeszcze do niedawna wyróżniało się głównie zdradę fizyczną i psychiczną, natomiast ta wirtualna stanowiła rzadkość. Osoby, które zostały zdradzone w ten sposób podkreślają, że kryzys w ich relacji zaczął się dość niewinnie i był spowodowany tym, że partner coraz więcej czasu spędzał w sieci, dużo rozmawiając z osobami płci przeciwnej. Z biegiem czasu taka forma spędzania czasu stała się na tyle atrakcyjna, że zastąpiła prawdziwe życie. Relacje nawiązywane w sieci często przekształcają się w realne, chociaż oczywiście nie stanowi to reguły.

Jak rozpoznać zdradę – objawy niewierności

Zastanawiając się, jak rozpoznać zdradę, należy szczególną uwagę zwrócić przede wszystkim na nagłe i niepokojące zmiany w zachowaniu partnera. Najczęściej dotyczą one prywatności, relacji z innymi osobami, sfery intymnej, codziennych rytuałów, itp. Aby mieć w ogóle przypuszczenia, że współmałżonek dopuścił się niewierności, zmiany te muszą być powtarzalne. Co więcej, zwrócenie na nie uwagi najczęściej nie prowadzi do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, ale wywołuje konflikty i niejasności.

Symptomy mogące wskazywać na to, że partner dopuścił się zdrady to:

 • coraz częstsze znikanie z domu (wychodzenie z kolegami lub koleżankami, tłumaczenie się sprawami biznesowymi, dodatkowymi obowiązkami zawodowymi, itp.),
 • unikanie spędzania wolnego czasu z partnerem, a także zaniechanie współżycia seksualnego,
 • zmiany dotychczasowych nawyków i przyzwyczajeń związanych ze sferą prywatną (na przykład dokładne chowanie swoich dokumentów czy niepozostawianie ich na wierzchu, zmiana haseł dostępu do komputera czy poczty, blokowanie kont bankowych, do której wcześniej partner miał bezproblemowy dostęp, kończenie i unikanie rozmów telefonicznych w obecności drugiej osoby, itp.),
 • zwiększona dbałość o swój wygląd fizyczny (inwestycja w nowe perfumy, kosmetyki, zmiana fryzury, sposobu ubierania się, itp.),
 • nagła zmiana nastroju na znacznie bardziej radosny i optymistyczny,
 • pojawienie się nowych znajomych, do których partner nie ma dostępu (tłumaczenie się, że i tak ich nie polubisz, będziesz nudzić się w ich towarzystwie, itd.),
 • chęć do realizowania czynności, które do tej pory wywoływały nieporozumienia i konflikty.

Dlaczego w ogóle zdradzamy?

Zanim odpowiemy sobie na pytanie, jak wykryć i rozpoznać zdradę, warto zastanowić się, dlaczego w ogóle dopuszczamy się niewierności. Zazwyczaj zdrada stanowi sygnał, że w związku czegoś zabrakło. Podczas gdy w jednej relacji powodem do niewierności będzie brak czułości, w innej mogą to być narastające problemy z wzajemnym komunikowaniem się, spełnianiem wzajemnych oczekiwań, itp. Jednak bardzo często jest także druga strona zdrady, związana z dążeniem do powtórzenia schematu znanego z okresu dzieciństwa. Osoby, które dopuściły się niewierności często dowodzą, że w ich związkach niczego nie brakowało, układało się bardzo dobrze, a mimo to, na horyzoncie pojawiła się trzecia osoba.

Powodów, dla których zdradzamy w rzeczywistości jest bardzo wiele i nie sposób ich tu wszystkich wymienić. Wiele osób zdradza w poszukiwaniu przygody i nowych wrażeń, rozrywki bądź adrenaliny. Są również i tacy ludzie, którzy zdradzają po to, aby dowartościować się i udowodnić samemu sobie, że nadal jest się atrakcyjną, pewną siebie i pociągającą dla płci przeciwnej osobą.

Obserwacja i śledzenie – jak wykryć zdradę?

Nawet jeśli zauważymy u partnera zwiększoną dbałość o wygląd fizyczny czy dostrzeżemy, że więcej czasu spędza w pracy, nie popadajmy od razu w panikę. Przede wszystkim nie każdy z wyżej wymienionych symptomów musi wskazywać na niewierność. Chcąc mieć pewność, że współmałżonek dopuścił się zdrady, nie warto działać na własną rękę, zwłaszcza, że często w takich sytuacjach towarzyszą nam skrajne emocje. Zatem jak wykryć zdradę? W tym celu można zdecydować się na współpracę z licencjonowanym detektywem, który przeprowadzi obserwację i zbierze rzeczowe dowody, które potwierdzą lub zaprzeczą naszym przypuszczeniom.

Doświadczeni detektywi dobrze wiedzą, jak rozpoznać zdradę oraz udowodnić niewierność męża lub żony. Profesjonaliści są w stanie zebrać wszelkie dowody zdrady poprzez:

 • rzetelną obserwację partnera,
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
 • ustalenie kontaktów osobistych osoby podejrzewanej o niewierność,
 • zweryfikowanie personaliów osoby, z którą spotyka się partner/współmałżonek.

Współpracę detektywistyczną najlepiej rozpocząć od rozmowy w dogodnym i dyskretnym miejscu, a następnie podpisać umowę na określone usługi detektywistyczne. Licencjonowany detektyw może udzielić fachowych porad dotyczących nie tylko tego, jak rozpoznać czy wykryć zdradę, ale związanych także z różnicami w dowodach na niewierność a dowodach zdrady do sądu, tak by udowodnić winę współmałżonka.

Czynności detektywistyczne dokumentujące zdradę

Czynności detektywistyczne realizowane w przypadku dokumentowania niewierności skupiają się przede wszystkim na starannej obserwacji oraz monitorowaniu wskazanej osoby. W wyniku rzetelnego i systematycznego śledzenia współmałżonka można uzyskać szczegółowe informacje nie tylko na temat jego sposobu spędzania wolnego czasu, ale także zidentyfikować osoby, z którymi się spotyka. Na tej podstawie można stwierdzić, czy partner rzeczywiście dopuszcza się niepożądanych zachowań, jakimi są w tym przypadku bliskie relacje intymne lub emocjonalne z osobami spoza małżeństwa czy związku.

Licencjonowani detektywi dokumentują ustalenia poprzez szczegółowe pisemne sprawozdanie, a także wiele innych materiałów w formie nagrań wideo, taśm dźwiękowych czy fotografii. Sprawozdanie przygotowane przez agencję detektywistyczną wraz z załączonymi materiałami multimedialnymi może stanowić dowód w postępowaniu rozwodowym, a licencjonowany detektyw może wystąpić przed sądem w charakterze świadka, zeznając na korzyść klienta.

Prywatny detektyw dokumentuje niewierność na wiele różnych sposobów. Poza wyżej wspomnianymi nagraniami wideo czy audio, istnieje możliwość zastosowania rozwiązań z zakresu informatyki śledczej, polegających na zdobyciu i zabezpieczeniu wartościowych materiałów dowodowych z komputerów, telefonów komórkowych, kart pamięci oraz innych nośników danych.

Co po udowodnieniu zdrady?

W celu potwierdzenia lub zaprzeczenia domysłów, iż partner dopuszcza się niewierności, warto skorzystać z usług licencjonowanego detektywa. Zebrane przez niego dowody zdrady mogą być następnie wykorzystane podczas sprawy rozwodowej, ubiegania się o alimenty na dziecko czy w trakcie ustalania sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.