Co zrobić gdy partner zdradza?

zdrada

Trudno się nie zgodzić, że zdrada partnera stanowi od stuleci jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla nawet najsilniejszego związku. Niewierność szczególnie mocno boli, jeśli wcześniej nic na nią nie wskazywało. Boli, ponieważ uderza w uczucia partnera, w miłość do niego, a także w budowane, niekiedy długimi latami zaufanie. Sprawia, że zdradzana osoba zaczyna czuć się gorsza, powątpiewać w swoją atrakcyjność i pewność siebie. Jednocześnie może czuć nienawiść i złość w stosunku do osoby, która zdradziła. Zdrada partnera niestety funkcjonuje w każdym społeczeństwie i pomimo tego, że często zaskakuje, jest wszechobecnym zjawiskiem.

Symptomy zdrady - czy można je zauważyć?

Nie ma wątpliwości, że niewierności dopuszczają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Trudno jednoznacznie wskazać, kiedy zaczyna się zdrada partnera i co dokładnie można ją nazywać. Słownik w tej kwestii niewiele mówi, gdyż pod tym hasłem kryje się zaledwie parę słów, związanych z niedochowaniem wierności małżeńskiej. Powodów do zdrady może być wiele. W jednym związku może to być brak czułości ze strony partnera, w innym z kolei niezaspokojenie potrzeb finansowych.

Zdradzamy, bo czujemy potrzebę bycia kochanymi i pożądanymi. Inną grupę osób podatnych na zdradę stanowią ludzie, którzy przez całe swoje życie szukają doskonałego kochanka. Nigdy nie dochowują wierności, ponieważ stale mają nadzieję, że trafią na kogoś lepszego od osoby, z którą aktualnie się spotykają czy żyją pod jednym dachem.

Symptomy mogące świadczyć o pojawieniu się trzeciej osoby w naszym związku to:

 • nagłe zainteresowanie swoim wyglądem fizycznym: nowe perfumy/woda toaletowa, zmiana fryzury, odzieży, itp.,
 • coraz różnorodniejsze godziny powrotu do domu,
 • obojętność na zachowania, które niegdyś stanowiły powód do kłótni,
 • narastająca niechęć do kontaktów seksualnych z partnerem w oficjalnym związku,
 • zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń i reakcji na codzienne zachowania,
 • częstsze spotkania z kolegami lub koleżankami, samotne wychodzenie o dziwnych porach, a także weekendowe wyjazdy służbowe,
 • nagła konieczność zostawania w pracy po godzinach,
 • prowadzenie potajemnych rozmów bądź ukradkiem wysyłanie wiadomości SMS,
 • wyłączanie sygnałów dźwiękowych w telefonie,
 • nieustanne zamyślenie, nieobecność myślami,
 • agresywność słowna oraz fizyczna,
 • obarczanie winą drugiej osoby.

Wyżej wymienione objawy mogą, ale oczywiście wcale nie muszą świadczyć o zdradzie partnera. Ich pojawienie się powinno jednak wzbudzić szczególną ostrożność i dać okazję do uważnego przyjrzenia się drugiej osobie. Ważne jest, aby w takich sytuacjach nie podejmować zbyt radykalnych działań. Emocje, które mogą nam towarzyszyć w chwili, gdy zaczniemy podejrzewać niewierność współmałżonka, nie są dobrym doradcą. Nawet drobne potknięcie może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Jeśli chcemy mieć pewność, że mamy do czynienia ze zdradą partnera, wówczas dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z profesjonalnej pomocy prywatnego detektywa.

Detektyw, a dowody zdrady

Kiedy warto podjąć działania, aby udowodnić niewierność? Przede wszystkim wówczas, gdy nie jesteśmy absolutni pewni zdrady partnera, ale odczuwamy pogłębiający się niepokój wynikający ze zmiany zachowań bliskiej osoby. Takich symptomów może być oczywiście bardzo dużo, ale najbardziej alarmujące powinny być te związane z nagłą zmianą sposobu dbania o siebie, zmniejszenie częstotliwości kontaktów seksualnych, codzienne zostawanie w pracy po godzinach, a także niewyjaśnione głuche telefony. Jednym z wyraźniejszych sygnałów ostrzegawczych jest coraz większa niechęć do wspólnego spędzania czasu oraz izolowanie się, obojętność i brak zainteresowania. Są to okoliczności, w których warto zdecydować się na odwiedzenie agencji detektywistycznej.

Jak udowodnić partnerowi zdradę?

Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej ma na celu przede wszystkim ustalenie okoliczności, w jakich doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest ono szczególnie ważne w sytuacji, kiedy staramy się o rozwód z winy współmałżonka, gdyż w dużym stopniu może zadecydować o kwestiach związanych z podziałem majątku czy przyznaniem alimentów na dziecko. Wtedy bardzo duże znaczenie mają dobrze zebrane oraz udokumentowane dowody na zdradę partnera. Warto wiedzieć, że w polskim ustawodawstwie nie ma jednoznacznie ustalonego katalogu dowodów, jakie mogą zostać przedstawione w trakcie sprawy o rozwód. Oznacza to, że poza dowodami wskazanymi w Kodeksie postępowania cywilnego, strony mogą posługiwać się także wieloma innymi uzasadnieniami.

Dowody dopuszczalne przez sąd to:

 • dowód z przesłuchania stron,
 • dowód z przesłuchania świadków,
 • dowód z dokumentu urzędowego,
 • dowód z dokumentu prywatnego,
 • dowód z opinii biegłego,
 • dowód z filmu, fotografii, płyty CD/DVD, taśmy dźwiękowej, zapis z komunikatora, wiadomości elektroniczne, wydruki wiadomości SMS, bilingi, itp.,
 • wywiad środowiskowy.

Dlaczego warto zaufać detektywowi?

Doświadczony i wykwalifikowany detektyw doskonale wie, w jaki sposób zebrać i przedstawić dowody potwierdzające zdradę partnera, nie narażając nas na nieprzyjemne konsekwencje w postaci odrzucenia dowodów przez sąd czy ich podważenia przez współmałżonka. Przede wszystkim dowody powinny być zbierane w legalny sposób, tak aby mogły zostać wykorzystane przez instytucję sądowniczą bez żadnych wątpliwości. Sam materiał dowodowy powinien zostać pozyskany bez naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, a jednocześnie należy go dokładnie i jasno opisać, by ułatwić sędziemu dokonanie oceny merytorycznej.

Materiały zbierane przez prywatnych detektywów są najczęściej zaliczane do tzw. dowodów obiektywnych. Osobie śledzącej nie można zarzucić stronniczości w przekazywaniu fałszywych wiadomości, tak jak na przykład członkom rodziny czy osobom z kręgu znajomych. Co więcej, prywatny detektyw nie jest zaangażowany w całą sprawę emocjonalnie, a zdrada partnera niewątpliwie jest czymś, co wzbudza w nas mnóstwo różnych emocji. Taka osoba jest jedynie biernym obserwatorem następujących po sobie wydarzeń, które później rejestruje i dokumentuje sporządzając sprawozdanie (przygotowane sprawozdanie może być później wykorzystane jako jeden z dowodów w sprawie rozwodowej). Ponadto wszelkie taśmy dźwiękowe, fotografie czy materiały video są dokładnie opisywane i zabezpieczane przez detektywa, dzięki czemu ich autentyczność nie może zostać podważona przez sąd.

Warto wiedzieć, że istnieją sytuacje, w których dowody na zdradę partnera zebrane przez detektywa mogą przyczynić się do skrócenia postępowania rozwodowego. Dzieje się tak, ponieważ coraz bardziej popularną praktyką wśród reprezentujących stronę prawników staje się zaznajomienie winnej osoby jeszcze przed rozpoczęciem sprawy o rozwód z dowodami uzyskanymi przez prywatnego detektywa. To z kolei może skłonić partnera do zawarcia ugody bez roztrząsania szczegółów i upubliczniania ich przed sędzią z jednoczesnym orzeczeniem rozwodu z jej winy.

Zdrada partnera - zakres czynności detektywistycznych

Jeśli przytrafi nam się zdrada partnera i podejmiemy decyzję o wniesieniu pozwu o rozwód z orzeczeniem winy, wówczas warto pamiętać o konieczności jej udowodnienia. W takim postępowaniu konkretne dowody stanowią wyłącznie te, które są rzeczowe i zostaną dobrze opisane. Dlatego też warto zdecydować się na współpracę z agencją detektywistyczną, dzięki której uzyskamy profesjonalną pomoc detektywa w kompleksowym zgromadzeniu dowodów potwierdzających niewierność współmałżonka.

W ramach czynności detektywistycznych możemy liczyć na:

 • obserwację partnera,
 • ustalenie, czy partner przebywa w nieformalnym związku,
 • dotarcie do potencjalnych świadków zdrady,
 • pozyskanie informacji dotyczących kochanka/kochanki (miejsce pracy, zamieszkania, stan rodzinny, status majątkowy, itp.).

Najlepiej zdecydować się na wybór agencji, w której materiały dowodowe będą zbierane przez detektywa solidnie, legalnie oraz w możliwie jak najbardziej dyskretny sposób. Co więcej, przed rozpoczęciem zlecenia warto podpisać pisemną umowę z biurem detektywistycznym, w której zostaną zapisane wszystkie realizowane czynności. Na życzenie klienta, detektyw może stanąć przed sądem w roli świadka. W przypadku udowodnienia zdrady partnera w związku, rozwód z orzeczeniem o winie daje lepsze możliwości przy ubieganiu się o alimenty, opiekę nad dziećmi, a także przy podziale majątku.