Badania DNA

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdy jesteśmy zmuszeni zweryfikować pochodzenie danych osób, czy też pozyskać dokumenty świadczące o pokrewieństwie lub jego braku, które okażą się potrzebne podczas rozpraw sądowych. Oferujemy dyskretne pobieranie materiału DNA oraz jego analizę w celu identyfikacji osób lub określenia pokrewieństwa biologicznego na podstawie mikrośladów. Jeżeli klienci sobie tego zażyczą, wyniki śledztwa mogą zostać wykorzystane w sprawach sądowych jako dowody. Nasze usługi laboratoryjne mogą się przysłużyć w próbie udowodnienia zdrad małżeńskich, określeniu ojcostwa, czy wykrywaniu przestępstw. Materiał biologiczny pobierany jest zawsze z gwarancją dyskrecji oraz w sposób całkowicie bezpieczny. Gwarantujemy najwyższą jakość usług, gdyż działania przeprowadzane są w sposób całkowicie poufny przez doświadczonych detektywów, a zebrane mikroślady analizowane przez naukowców z wieloletnim stażem diagnostycznym. Uzyskane wyniki rozwieją Państwa wątpliwości.